Web Çözümleri

Web Tasarımı

Web sitesi, sanaldaki ilk kapınız, ilk lobiniz ve ofisinizdir. Siz olsanız, paslı bir kapıdan girip, köhne bir lobide ağırlanıp, iç karartan bir ofiste bulunmak ister miydiniz?

Web Geliştirme

Dünya trendlerini, sektörün gereklerini, içerikte niteliği, altyapıda güncelliği, tasarımda görselliği göz ardı eden bir web sitesi, çoğu kez başarısızlığın görünmeyen nedenidir.

pic

İletişim Yönetimi ve Danışmanlığı

Dereyi görmeden paçayı sıvayın!

İletişim, bir strateji ve fikir uğraşıdır. Bir marka, ürün, hizmet, kurum ya da kişi yanlış dili konuşuyorsa başarıya ulaşması olanaksızdır. Gündem yönetiminden etkinliğe, medya iletişiminden kurum için iletişime, kurumsal sosyal sorumluktan lider iletişimine kadar uzanan ve giderek genişleyen iletişim ihtiyaçları, yeni çağda her gün yeni bir bakışı, deneyimi ve uzmanlığı zorunlu kılar. “Dereyi görmeden paçayı sıvamak” bilgi ve iletişim çağının koşuludur! Çünkü dere göründüğünde eğilmeye vaktiniz olmayabilir!

pic

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya hayal alemi değildir!

Sosyal medya, milyarlarca insanın elindeki, cebindeki, masasındaki, yani en yakınındaki mecranızdır. Bu benzersiz olanak ve fırsat, değersiz, amaca hizmet etmeyen paylaşımlar ve amatör sosyal medya operasyonlarıyla kolayca heba edilir! Sanal medya, “aslında olmayan” medya demek değildir. Aksine, günümüzde dijital pazarlama, doğru kullanım halinde getirileriyle epeyce gerçektir! Ancak hedeflediğiniz kitleye ulaşmayan bir kampanyanın çöpe atılan milyonlar anlamına geldiği de bir gerçektir. Doğru strateji ve doğru içeriğe sahip bir sosyal medya yönetiminin getirileri ise bazen hayalleri bile aşar.

pic

İçerik Geliştirme

Mesaj vermeyen içerik gürültüdür!

Özgün içeriğin harcı fikir, temeli dil, duvarı mesajdır. Oysa bugün özellikle sosyal medya alanındaki içeriklerde çoğu kez bir fikirden söz etmek zordur. Dil ve üslubun giderek meseleyi aktaramayan bir hatalar sarmalına dönüştüğüne, mesajın ise içerikte mumla aranır olduğuna günde defalarca şahit oluyoruz!  Bunun nedenlerinden en önemlisi içerik üreticisinin niteliği elbette. Deneyim ve donanımdan yoksun ellere teslim edilen talepler, iş görmeyen içerikler olarak geri dönmüyor mu size de çoğu kez?

İçerik, bilgisizliği sezdirdiğinde, duyguyu ve düşünceyi aktarmada zorlanır, yapaylaşır. Bu anlamda dil, üslup ve “içeriğin içeriği” gibi konular devreye girer. Özgün içerik, duyguyu ve düşünceyi barındıran ve hedef kitleye aktarabilen içeriktir. Bu yönüyle, özgün içerik hedefe giden en doğru yoldur. Ve aslında kral olan içerik değil, özgün içeriği üreten kalemdir!

pic

Strateji Geliştirme

Strateji gelecek projeksiyonudur!

Stratejisiz bir yürüyüş bile size doğru hedefe, doğru zamanda ulaştırmaz! Kaldı ki pazarlama ve iletişim gibi kompleks ve çok disiplinli alanlarda stratejisizlik en kötü sona hazırlıklı olmayı gerektirir. Piyasa her daim kendini yenilerken, küre daima devinim halindeyken, rakiplerin sayısı ve niteliği giderek artarken, doğru bir strateji rutin bir iş takvimi değil, vizyoner bir gelecek projeksiyonudur!

pic

Dijital PR

Platform sanal, iş gerçek!

Markanızın, ürününüzün veya hizmetinizin dijitaldeki dili ve mesajı giderek daha çok önem kazanan bir konudur. Bu da Dijital PR kavramını oluşturur. Dijital PR, tüm dijital olanak, platform ve tekniklerin belirli bir strateji ve plan dahilinde kullanımı ile mümkündür. Sosyal medya platformları, bloglar,

vloglar, siteler ve daha birçok kanal ve platformda aklın almayacağı bir ölçekte içerik paylaşımının yapıldığı günümüzde, neyin, nasıl, ne zaman ve hangi periyot ve stratejiyle paylaşılacağı bile başlıbaşına bir uzmanlık ve deneyim alanı haline gelmiştir. Artık, bütünsel ve profesyonel olmayan her çalışma boşluğa bağırmak gibidir.

pic

E-Ticaret Yazılım Geliştirme

E-Ticaret hayal tacirliği değildir!

E-ticaret sistemi olarak adlandırılan ve tüm dünyada dijital ticaretin en önemli unsuru olan bu sistem her dakika uzman yazılımcılar sayesinde güncellenmektedir. Dijital dünya yerinde durmaz. Sürekli bir gelişim içerisindedir. Özgünlük ve güncellik bir e-ticaret platformunun olmazsa olmazı konumuna gelmiştir. Artık e-ticaretin gerekleri, AVM işletmekten daha kapsamlı hale gelmiştir ve hızlı aksiyon, reaksiyon elzemdir.

pic

Mobil Yazılım

Mobil, çağın gerçek gücü!

Mobil yazılımlar, mobil kullanıcılarının günlük yaşantısını kolay ve eğlenceli hale getirir. Hemen herkesin cep telefonuyla yakından ilgili olduğu düşünüldüğünde mobil yazılımların kişiler açısından önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca kurumsal firmalar için çalışanların kullanabileceği özel mobil yazılımlar da giderek önem kazanmaktadır.

pic

BİZİMLE Çalışmaya Hazır mısın ?

Bizimle projen hakkında konuşabilirsin.

30+ Firma İle Çalıştık
100+ Proje Geliştirdik